Xəbərlər lenti
Qazılar Şurasının məlumatı...
  Sizləri bugünkü tədbirdə salamlayır, ulu xalqımıza, uca millətimizə, qalib dövlətimizə Uca Allahdan xeyir-dualar diləyirəm. Novruza qovuşmuş xalqımızın ...
O Bir Olan Yaradanən Adı ilə!
Biz, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən müsəlman, pravoslav, alban-udi və yəhudi konfessiyalarının rəhbərləri dindarlarımızın arzu və iradəsini ifadə edərək, 2022-ci ...
Azərbaycandakı dini konfessiya rəhbərlərinin

MÜRACİƏTİ
Türkmənistan Prezidenti QMİ sədrinə təşəkkür etdi
NOVRUZ BAYRAMI MÜNASİBƏTİLƏ ŞEYXÜLİSLAMIN TƏBRİKİ