Suriya
Xanım Zeynəb bint Əli (ə) Mədinə şəhərində Miladi təqvimlə 626-cı ildə dünyaya gəlib və 682-ci ildə, 56 yaşında Dəməşqdə dünyasını dəyişib.
Təxminən 580-ci ildə Məkkədə qul ailəsində dünyaya gələn və əslən Həbəşdən olan Bilal həyatının ilk çağlarından etibarən fitri paklığı, bacarığı və etibarlılığı ilə seçilirdi. O, özünə hörmət edən bir şəxs olduğundan haqsız təhqir və işgəncələri qəbul etməsə də, haqsızlıq edənə etirazını bildirsə də nəticə etibarı ilə daha böyük işgəncəyə məruz qalır və daha ağır işlərə göndərilirdi. Lakin bu, Bilalın iradəsinə zərrə qədər də təsir göstərmir, əksinə, qəlbində mənəviyyatı kor olanlara qarşı nifrət alovunu günü-gündən artırırdı.
  • ƏVVƏL
  • 1
  • SONRA