İran
Məşhəd Həzrət İmam Rzanın (ə) dəfn olunduğu şəhər kimi əsrlərdən bəri müsəlmanların ən məşhur ziyarət məkanlarından biridir. “Məşhəd” sözünün lüğəti mənası “şəhid olunan yer” deməkdir və belə adlandırılması Həzrət İmam Rzanın (ə) orada şəhid edilməsi ilə bağlıdır.
Həzrət İmam Museyi-Kazımın (ə) qızı və İmam Rzanın (ə) bacısı Xanım Məsumənin (ə) məqbərəsi Qum şəhərinin mərkəzində yerləşir.
  • ƏVVƏL
  • 1
  • SONRA