Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı
Məscidül-Həram və Kəbə - Məkkə şəhəri
Həzrət Muhəmməd peyğəmbərin (s) Məkkədən Mədinəyə hicrətindən sonra ilk əhəmiyyətli işlərdən biri də Mədinədə bir məscid inşası olmuşdur. Həzrət Peyğəmbər (s) tərəfindən şəxsən inşa etdirilən və buna görə də “Peyğəmbər məscidi” adını alan bu ibadət evi eyni zamanda, Rəsulullahın (s) Mədinədəki bütün fəaliyyətlərinin mərkəzinə çevrilmişdir. Məscid sadə olmasına baxmayaraq son dərəcə funksional şəkildə inşa edilmiş, sütunları xurma kötüklərindən, çardağı isə xurma budaqlarından ibarət olmuşdur.
  • ƏVVƏL
  • 1
  • SONRA