Tutduğu vəzifələr

Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri
 
"Bakı Beynəlxalq Dinlər və Sivilizasiyalar arası Əməkdaşlıq Mərkəzi"nin (BDSƏM) Baş Katibi

Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi Qazılar Şurasının sədri
 
Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Əfv Komissiyasının üzvü
 
Müstəqil Dövlətlər Birliyi Dinlərarası Şurasının həmsədri

Müstəqil Dövlətlər Birliyi müsəlman dini liderlərinin Məşvərət Şurasının sədri

Qafqaz Xalqları Ali Dini Şurasının sədri
 
KAlCllD Beynəlxalq Dinlərarası və Mədəniyyətlərarası Dialoq mərkəzinin Direktorlar şurasının üzvü

Ümumdünya İslam Konqresinin rəyasət heyətinin üzvü
 
Ümumdünya Sülh Şurasının rəyasət heyətinin üzvü
 
Avrasiya İslam Şurasının rəyasət heyətinin üzvü
 
“Vicdana çağırış” Beynəlxalq Fondunun rəyasət heyətinin üzvü
 
İordaniya İslam Mədəniyyəti Kral Akademiyasının həqiqi üzvü
 
Beynəlxalq Fiqh Təşkilatının həmtəsisçisi
 
“Təqrib” İslami Məzhəblərarası Yaxınlaşma Komitəsinin (İran) Rəyasət Heyətinin üzvü
 
“Darut-Təğrib” müəssisəsinin (Misir) üzvü
 
“Darut-Təğrib beynəl məzahibil-islamiyyə” təşkilatının (Livan) üzvü
 
İslam Aləmi Liqası - “Rabitət əl-Aləm əl-İslami” təşkilatının (Səudiyyə Ərəbistanı) üzvü

UNESCO-nun yanında din xadimləri Məşvərət qrupunun üzvü
 
Roma Katolik və Rus Pravoslav kilsələrinin katolik-pravoslav məzhəblərarası əlaqələr komissiyasının üzvü