Warning: Missing argument 3 for DefaultPage::parent(), called in /var/www/u0185049/public_html/qafqazislam.com/includes/DefaultPage.php on line 1025 and defined in /var/www/u0185049/public_html/qafqazislam.com/includes/DefaultPage.php on line 728
.:: qafqazislam.com ::. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi .:: qafqazislam.com ::. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi

 
 
   ŞEYXÜLİSLAM ALLAHŞÜKÜR HÜMMƏT OĞLU PAŞAZADƏ
 
   SƏDR
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  SALMAN MUSA OĞLU MUSAYEV

   SƏDRİN I MÜAVİNİ, MÜFTİ
                                                                         
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
   SABİR HÜSEYN OĞLU HƏSƏNLİ

   SƏDR MÜAVİNİ, BAKI İSLAM UNİVERSİTETİNİN REKTORU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   FUAD İZZƏT OĞLU NURULLAYEV
 
   SƏDR MÜAVİNİ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    QƏMƏR AYDIN QIZI CAVADLI

    SƏDR MÜAVİNİ
 
 
 
 
 
 
 
 
    RƏŞAD SÜLEYMAN OĞLU ƏLİYARLI
 
    SƏDR MÜAVİNİ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   HƏSƏNOV SİMRAN SEYFƏDDİN OĞLU
 
     APARAT RƏHBƏRİ