QAFQAZ MÜSƏLMANLARI İDARƏSİNİN QAZILAR ŞURASININ VƏ ELMİ-DİNİ ŞURANIN FƏTVASI. 29.04.2019