“Aşura” mərasimlərində ənənəvilik və müasirlik prinsiplərinə riayət olunmalıdır. 05.09.2018