Şeyxülislam həzrətlərinin İtaliya prezidenti ilə görüşü. Bakı, 18.07.2018