II ALEKSI Moskva və Bütün Rusiya Patriarxı

  1. Hazırda «din amili» beynəlxalq münasibətlər sistemində getdikcə daha mühüm yer tutur. Ruhani liderlər münaqişələrin nizama salınmasına getdikcə daha tez – tez səmərəli təsir göstərir, müasir dövrün ən ciddi problemlərinin aradan qaldırılmasına əhəmiyyətli yardım edə bilirlər. Siz bu sahədə əlinizdən gələni edirsiniz və sülhsevər din xadimi kimi dünyada rəğbət qazanmısınız.
 

Oxunub : 1396