Haqqında deyilənlər
Bizim doğma İslam dinimizin Azərbaycanda öz yerini tapmasında, insanların öz dini etiqadlarını yerinə yetirməsində, dinimizin özünəməxsus yer tutmasında Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi və bu idarənin başçısı, Şeyxülislam ...
Şeyx həzrətlərinin ölkə daxilindəki və beynəlxalq müstəvidəki fəaliyyəti çox uğurludur, çox qiymətlidir. Mən Şeyx həzrətlərinin fəaliyyətini çox yüksək qiymətləndirirəm. Bu ...


Müxtəlif dinlərin nümayəndələri tərəfindən sizə bəslənən xoş münasibətlərlə fəxr etməyə haqqınız var. ...
Şübhəsiz, Qafqaza dair məsələlərdə dini konfessiyaların ruhani ...
Sizin uzun illər boyu xalqa göstərdiyiniz sədaqətli xidmət gələcək nəsillər üçün gözəl örnəkdir...
Hazırda «din amili» beynəlxalq münasibətlər sistemində getdikcə daha mühüm yer tutur.