Bəyənatlar, müraciətlər
NOVRUZ BAYRAMI MÜNASİBƏTİLƏ ŞEYXÜLİSLAMIN TƏBRİKİ
Dünya dini liderlərinə, beynəlxalq təşkilatlara,

parlamentlərə və dünya ictimaiyyətinə

MÜRACİƏT...
Son günlər «Dini etiqad azadlığı haqqında» AR Qanununa yeni dəyişikliklər ediləcəyi ilə bağlı yayılan müxtəlif fikir və şərhləri nəzərə alaraq aşağıdakıları bildiririk: ...
AZƏRBAYCANDAKI DİNİ KONFESSİYA RƏHBƏRLƏRİNİN
20 YANVAR FACİƏSİNİN 32-Cİ İLDÖNÜMÜ MÜNASİBƏTİLƏ
B Ə Y A N A T I
...
Allahın adıyla!

Əziz qardaş və bacılar, şanlı Qalib xalqım!

 8 noyabr - Böyük Zəfər Günü münasibətilə hamınızı səmimi qəlbdən təbrik edirəm! Allah dövlətimizi ...
Azərbaycan xalqının tarixinə əbədi həkk olunan 27 sentyabr 2020-ci il tarixinin ilk ildönümünü qeyd ...

Мы отмечаем первую годовщину даты 27 сентября 2020 года, навечно запечатленную в истории азербайджанского народа. Не только для нас, но и для всего человечества ...