Bəyənatlar, müraciətlər
QAFQAZ MÜSƏLMANLARI İDARƏSİNİN SƏDRİ
ŞEYXÜLİSLAM ALLAHŞÜKÜR PAŞAZADƏNİN
DÜNYA AZƏRBAYCANLILARININ HƏMRƏYLİYİ GÜNÜ MÜNASİBƏTİLƏ
MÜRACİƏTİ...
QAFQAZ MÜSƏLMANLARI İDARƏSİNİN

BƏYANATI

Ümumdünya Kilsələr Şurasına müraciət
QAFQAZ MÜSƏLMANLARI İDARƏSİNİN

BƏYANATI

Məhərrəmlik ayında Aşura günü qanvermə aksiyasının keçirilməsi üçün

təklif olunan yerlər barədə məlumat
Qafqaz MüsəImanları İdarəsində Məhərrəmlik ayı ilə bağlı toplantı