Bəyənatlar, müraciətlər
Buna qədər ötən 2 ildə İran atdığı bir sıra addımları ilə mütəmadi olaraq Bakının narazı mövqeyi ilə qarşılaşırdı. 44 günlük Vətən müharibəsi Tehranın Azərbaycana qarşı yürütdüyü siyasətin üzərindən “bəzəkli örtüyü” cıraraq qonşu ölkənin əsl simasını ortaya qoydu.

Məlum oldu ki, bu ...
QAFQAZ MÜSƏLMANLARI İDARƏSİNİNBƏYANATI
AZƏRBAYCANDAKI DİNİ KONFESSİYA RƏHBƏRLƏRİNİN 20 YANVAR FACİƏSİNİN 33-CÜ İLDÖNÜMÜ MÜNASİBƏTİLƏ B Ə Y A N A T I...
QAFQAZ MÜSƏLMANLARI İDARƏSİNİN SƏDRİ
ŞEYXÜLİSLAM ALLAHŞÜKÜR PAŞAZADƏNİN
DÜNYA AZƏRBAYCANLILARININ HƏMRƏYLİYİ GÜNÜ MÜNASİBƏTİLƏ
MÜRACİƏTİ...
QAFQAZ MÜSƏLMANLARI İDARƏSİNİN

BƏYANATI