Tədbirlər
İstanbulda XXV Avrasiya İqtisadi Zirvə toplantısı işə başlayıb
XXV Avrasiya İqtisadi Zirvə toplantısının ilk günü başa çatıb
Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə multikultural perspektivlərə dair beynəlxalq konfransın iştirakçıları ilə görüşüb...
G20 DİNLƏRARASI FORUM REGİONAL HAZIRLIQ İCLASI

PRİORİTET  QLOBAL MƏSƏLƏLƏR ÜZRƏ MULTİKULTURAL PERSPEKTİVLƏR 
Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə Səudiyyə Ərəbistanında keçirilən mötəbər forumda çıxış edib