Bəyənatlar, müraciətlər
Şeyxülislamdan həzrətlərindən başsağlığı məktubu