ŞEYXÜLİSLAM HƏZRƏTLƏRİ ÖZBƏKİSTAN RESPUBLİKASININ ÖLKƏMİZDƏKİ SƏLAHİYYƏTLİ SƏFİRİNİ QƏBUL ETDİ. 02.02.2022