Şeyxülislam həzrətləri ABŞ Etnik anlaşma fondunun prezidenti Mark Şnayeri qəbul etdi. 08.10.2018