Fətvalar
QAFQAZ MÜSƏLMANLARI İDARƏSİ
QAZILAR ŞURASININ RAMAZAN AYI İLƏ BAĞLI
FƏTVASI
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi Qazılar Şurasının
FƏTVASI
Qurban bayramı münasibətilə QMİ Qazılar Şurasının
F ə t v a s ı ...
QAFQAZ MÜSƏLMANLARI İDARƏSİ
QAZILAR ŞURASININ
FƏTVASI ...
QAFQAZ MÜSƏLMANLARI İDARƏSİ QAZILAR ŞURASININ FƏTVASI
Hicri-qəməri təqvimi ilə 1436-cı il başa çatır. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Qazılar Şurası nəzərinizə çatdırır ki, yeni Hicri 1437-ci ilin başlanğıcı – Məhərrəm ayının 1-i Miladi təqvimlə 2015-cü il oktyabr ayının 15-nə təsadüf edir.