MİNSK VƏ ZASLAVSK MİTROPOLİTİ, BELARUS ÜZRƏ PATRİARX EKZARXININ MƏKTUBU (MAY 2016)

 

Oxunub : 1156